پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (1554)

استاد محترم، جناب آقای دکتر انتظاری که با مطالعهی این پایاننامه و ارائهی پیشنهادهای اصلاحی و دقیق از نقائص آن کاستند. و در انتها بر خود لازم میدانم از تمامی کسانی که در این پژوهش Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2451)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: سیاسی عنوان: تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2450)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم عنوان: راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد مقدس استاد راهنما: دکتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2449)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: برنامه ریزی توریسم عنوان راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی) استاد راهنما Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2448)

دانشکده علوم انسانی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M-A) رشته: جغرافیای سیاسی عنوان : تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران استاد راهنما : دکتر زهرا پیشگاهی فرد نگارش : Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2447)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشكده تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیا پايان نامه دوره كارشناسي ارشد(M.A) رشته جغرافیای سیاسی موضوع: تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران استاد راهنما: دكترزهرا شیرزاد نگارش: بهروز Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2445)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای انسانی گرایش: برنامه ریزی شهری عنوان: تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2444)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گروه جغرافیای انسانی پايان‌نامه برایدریافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) در رشته جغرافيا و برنامه ریزی روستایی عنوان: تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی استاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2443)

دانشگاه آزاداسلامی واحدرشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا پایان نامه برای دریافت درجة کارشناسی ارشد دررشته جغرافیای سیاسی تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت استاد راهنما: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2441)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انساني گروه آموزشی جغرافيا پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافيا گرایش: برنامه ریزی توریسم عنوان: تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی Read more…

By 92, ago